Mã QR

Mã QR dễ sử dụng, động và có thể tùy chỉnh cho các chiến dịch tiếp thị của bạn. Phân tích số liệu thống kê và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của bạn và tăng mức độ tương tác.

Đăng ký Liên hệ

Tiêu chuẩn mới.

Mã QR có ở khắp mọi nơi và chúng sẽ không biến mất. Họ là một tài sản lớn cho công ty của bạn vì bạn có thể dễ dàng thu hút người dùng và chuyển đổi họ. Mã QR có thể được tùy chỉnh để phù hợp với công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

Đăng ký
Tiêu chuẩn mới
Có thể theo dõi đến dấu chấm.

Vẻ đẹp của mã QR là hầu hết mọi loại dữ liệu đều có thể được mã hóa trong đó. Hầu hết các loại dữ liệu có thể được theo dõi rất dễ dàng, do đó bạn sẽ biết chính xác khi nào và từ đâu một người đã quét mã QR của bạn.

Đăng ký
Có thể theo dõi đến dấu chấm