Giá cơ bản

Giá cả minh bạch cho tất cả mọi người. Luôn biết những gì bạn sẽ phải trả.

  Đầy đủ tính năng
Miễn phí
Gói dịch vụ đầy đủ cho nhu cầu của mọi cán bộ Đoàn Đăng ký
Gói dành cho Tổ chức
VND
Dùng thử miễn phí 30 ngày
Liên kết ngắn
Số lần nhấp vào liên kết
Lưu trữ dữ liệu Mãi mãi Mãi mãi
Trang Bio 100 100000
Mã QR
Landing Page tùy chỉnh
Lớp phủ
Theo dõi sự kiện
Tên miền riêng 10
Thành viên trong nhóm 50
Nhiều tên miền
Developer API
Không có quảng cáo
Tùy biến
Bí danh tùy chỉnh
Nhắm mục tiêu theo Địa lý
Nhắm mục tiêu theo thiết bị
Nhắm mục tiêu theo Ngôn ngữ
Thông số
A/B Testing & Rotator
Hết hạn
Click Limitation
Sự quản lý
Các chiến dịch
Kênh 1000
Nhập liên kết
Xuất
Xóa nhãn hiệu
 
  Đăng ký Dùng thử miễn phí 30 ngày

Các câu hỏi thường gặp